سید عظیم شیروانی در پژوهشهای دکترحسین محمدزاده صدیق

شرح افکار، احوال و آثار سید عظیم شیروانی بر اساس تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

عناوین مطالب
- شناختنامه سید عظیم به آدرس زیر انتقال یافت
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 18 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 17 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 16 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 15 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 14 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 13 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 12 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 11 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 10 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 9 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 8 (پژوهشهای دکتر حسین محمدزاده صدیق)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 7 (شناختنامه سید عظیم شیروانی)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 6 (شناختنامه سید عظیم شیروانی)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 5 (شناختنامه سید عظیم شیروانی)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 4 (شناختنامه سید عظیم شیروانی)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 3 (شناختنامه سید عظیم شیروانی)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 2 (شناختنامه سید عظیم شیروانی)
- سید عظیم شیروانی‌دن غزللر - 1
- دیوانین متنی - ديباچه
- ديوانين نشره حاضيرلانماسي
- ديل و ادبي اسلوبو
- سید عظیم شیروانی ديواني‌نين بير پارا مضمونلاري- 2
- سید عظیم شیروانی ديواني‌نين بير پارا مضمونلاري- 1
- سيّد عظيم شيرواني‌نين اثرلري
- كئچميش داياناجاغي و الهاملاري
- سيّد عظيم چاغي و چاغداشلاري- 2
- سيّد عظيم چاغي و چاغداشلاري- 1
- مطبوعات فعاليتي
- بيت الصّفا
- اردبیل علمی سفری
- ياشاييشي
- سندلر و قئيدلر
- مقدمه فارسي دیوان اشعار ترکی سید عظیم شیروانی
صفحه قبل 1 صفحه بعد