تبلیغات اینترنتیclose
سید عظیم شیروانی در پژوهشهای دکترحسین محمدزاده صدیق
سید عظیم شیروانی در پژوهشهای دکترحسین محمدزاده صدیق
شرح افکار، احوال و آثار سید عظیم شیروانی بر اساس تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

سید عظیم شیروانی در پژوهشهای دکترحسین محمدزاده صدیق

سید عظیم شیروانی در پژوهشهای دکترحسین محمدزاده صدیق
شرح افکار، احوال و آثار سید عظیم شیروانی بر اساس تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق

Email : ehsan.shokr@gmail.com

در این وبلاگ، بنده سید احسان شکرخدایی با کمک آقایان عیسی مجیدی، داور اردبیلی، ائلشن محمدی و م. افشار جوغین تحقیقات استاد دکتر حسین محمدزاده صدیق را درباره احوال و آثار عارف صافی ضمیر و شاعر ظریف، سید عظیم شیروانی و دیوان اشعار وی به تصحیح ایشان و همچنین مقالات و اشعاری را که در این رابطه نوشته و سروده‌اند، خواهیم گذاشت. استفاده از مطالب این وبلاگ به هر شکل، فقط با ذکر منبع مجاز است.